Reklamációs Kódex

I. Általános rendelkezések

Az alábbi reklamáció kódex szerves részét képezi az Eladó fél által meghatározott Általános Üzleti és Szerződési Feltételeknek – Eladó fél: PRG Trading Group s.r.o., Adószám: 02630664, HU30398151, Iroda: Denisova 1300, 377 01 Jindřichův Hradec, a České Budějovicei Városi Bíróság Cégbíróságán került bejegyzésre, okiratszám: C 22460 továbbiakban (“Eladó”) – és a Reklamációs Kódexben leírja az eladótól vásárolt termékekre vonatkozó reklamáció folyamatát.


A vásárlónak meg kell ismerkednie a Reklamációs Kódex és az Általános Üzleti és Szerződési Feltételek tartalmával mielőtt rendelést adna le az Eladónál. A vásárló tudomásul veszi, hogy a reklamáció ügyintézéséhez köteles az Eladó részére minden szükséges információt rendelkezésre bocsátani, és minden segítséget megadni, és az Eladóval együttműködni.

A vásárló a vásárlás megtételével és a megvásárolt termék átvételével jelzi, hogy  egyetért a jelen Reklamációs Kódex tartalmával.

Az itt meghatározott feltételek kipótolják az Általános Üzleti és Szerződési Feltételek kondícióit és feltételeit. Ha a megfelelő feltétel vagy kondíció nincs meghatározva a Reklamációs Kódexben, akkor a szóban forgó kondíció vagy feltétel az Általános Üzleti és Szerződési Feltételek részeiben kerül meghatározásra. Ha a szóban forgó kondíció és feltétel az Általános Üzleti és Szerződési Feltételek részeiben nem kerül meghatározásra, akkor a vonatkozó törvények válnak mérvadóvá.

A megvásárolt vagy elfogadott szolgáltatások közül bármilyen karbantartásra vonatkozó reklamáció kerül megtételre, akkor a szóban forgó szolgáltatás esetében az Általános Üzleti és Szerződési Feltételek válnak irányadóvá.


A garancia megtétele az Eladó által kibocsátott a megvásárolt termék vásárlási dokumentuma (számla) ellenében lehetséges.

Ez a dokumentum (számla) tartalmazza az összes lényeges jogszabály által előírt és a reklamációkra vonatkozó lényeges információt (a termék nevét, a garancia idejét, az árat, a mennyiséget és a sorozatszámot).


Ha a vásárló kifejezetten kéri, akkor az Eladó kiállíthat egy garanciára vonatkozó bizonyítványt, mely tartalmazza a cég nevét - PRG Trading Group s.r.o. - , a gazdálkodói azonosítószámát és a cég telephelyét. Általánosságban szólva, ha a helyzet természete megengedi, a garanciára vonatkozó bizonyítvány helyett egy vásárlási dokumentum kerül kiállításra az eladó által a vásárló részére, ami tartalmazza a lényeges információkat.

Ha a kiállított garancia megkívánja, az Eladó a garanciára vonatkozó bizonyítványban részletezi a tartalmat, az alkalmazás körét, időtartamát és a reklamáció menetét. A garanciára vonatkozó bizonyítványban az Eladó kimondja, hogy a vásárlónak joga van a szóban forgó termék megvásárlásához és ez nincs hatással a garancia esetleges reklamációjára. 

II. Időtartam

A reklamáció gyakorlásának az időtartama akkor kezdődik, amikor a vásárló elfogadja a terméket, azon a napon, ami a vásárlási dokumentumban vagy a garancia bizonyítványban fel van tüntetve.

Az időszak 24 hónapig tart, hacsak nincs valamilyen különösebb ok, a jogi előírásokra támaszkodva, egy hosszabb időtartam megállapítására. Ez alól kivételt képeznek az akciós termékek (károsodott, használt, hiányos stb. – az árunál fel van tüntetve; ha pedig nincs, akkor új, sértetlen és hiánytalan áruról van szó). Ha az áru használt, az Eladó nem felel a károsodásért, ha a termék már a vásárlás pillanatában ilyen állapotban volt, valamint a termék károsodásáért való felelősség az Eladó oldaláról megszűnik, ha a Vásárló nem érvényesíti a termék megvásárlásától kezdve 12 hónapon belül. Ezt az időszakot az Eladó a vásárlási igazoláson világosan és hangsúlyosan köteles feltüntetni, valamint a megvásárolható árunál és a vásárlási visszaigazoláson is.

A leértékelt áru esetében a jótállás nem vonatkozik arra a hibára, ami miatt az áru leértékelt volt. Az Eladó ezt a szerződési határidőt meghosszabbíthatja. A jótállási idő határideje a garancialevélen mindig fel van tüntetve. A garanciális időszak a jogszabály szerinti határidőből (24 hónap) áll, esetlegesen pedig emellé még meghosszabbított határidejű garanciaidőből. A garanciaidő mindig annyival hosszabbodik, amennyi ideig a termék reklamációban volt. A jogok és kötelességek a hibás termékeket illetően, amelyekre vonatkozik a garanciális idő, megszűnnek, ha a reklamáció nem a garanciális időben történik. A garanciális idő meghosszabbításánál a reklamáció kizárólagosan ezen Reklamációs Kódex alapján érvényesíthető.

III. Garanciára vonatkozó feltételek

I. Amikor a szállítmányozó cég átadja a termékeket, a vásárlónak alaposan és megfelelően ellenőriznie kell a kiszállítást (a csomagok számát, a csomagok sértetlenségét, csomag céglogós szigetelőszalagjának sértetlenségét) és a szállítólevél tartalmát.

A termékek a szállítmányozó által történő kiszállításakor esetlegesen előforduló  bármilyen inkompatibilitást vagy összeférhetetlenséget azonnal jelenteni kell az Eladónak, és ezt fel kell tüntetni a szállítólevélen, amikor is a vásárlónak lehetősége van a kiszállítás és a termék átvételének a megtagadására. Bármilyen inkompatibilitás történik, azt azonnal jelenteni kell a következő e-mailcímen: info@xiaomi-store.hu.

Minden hiányos szállításból vagy sérült csomagolásból származó reklamáció nem korlátozza a vásárló jogait, hogy a reklamációhoz való jogát érvényesítse; de lehetővé teszi a Xiaomi részére, hogy nem ütközik vásárlási megállapodásba.

II. A vásárlók reklamáció esetén a terméket a Xiaomi-Store.cz, Římská 24, 120 00, Praha 2 címre küldi, vagy az Eladóval megegyezik telefonon, vagy e-mailben, hogy hova küldje, vagy hol adja át a reklamált terméket.

A Vásárló a hibás terméket futárszolgálattal is küldheti az Eladó által megadott címre, vagy a reklamált terméket személyesen adja át az előre egyeztetett helyszínen.

A reklamált terméket a szállításhoz jól be kell biztosítani az esetleges további károk ellen, a csomagon pedig láthatóan a REKLAMÁCIÓ feliratot kell feltüntetni. A csomag tartalma a következő kell, hogy legyen:

 •      a reklamált termék, (az összes tartozékkal együtt), illetve ajánljuk a számla csatolását, a hiba leírását és a Vásárló elérhetőségi adatait (lakcím és telefonszám). A fent felsoroltak nélkül az áru származási helye és hibáinak identifikációja nem lehetséges.

Ez az eljárás a Vásárló-fogyasztó számára is ajánlott, ha nem bizonyítja, vagy mutatja be a tényeket máshogy. Valamint ajánljuk, hogy válassza ki a reklamáció rendezési módot (bővebben lejjebb).

III. A Vásárló-vállalkozó a garancia-határidőt számlával igazolja. Ha a múltban az áru már reklamálva volt, be kell mutatnia a reklamációról szóló dokumentumot is. A számlán és a reklamációt igazoló dokumentumon ugyanaz a szériaszám kell, hogy szerepeljen, mint a reklamált terméken. Ez az eljárás ajánlott a Vásárló-fogyasztó számára is, csak ha a tényeket nem bizonyítja, vagy mutatja be másképpen.

IV. A garancia továbbá nem vonatkozik a következő okokból/tevékenységekből származó sérülésekre (de csak akkor, ha az ilyen tevékenység nem megszokott, és az ilyen tevékenységet a mellékelt használati utasítás nem tiltja):

 1.               mechanikai sérülés;
 1. túlfeszültség (láthatóan égett alkatrészek vagy nyomtatott áramkörök) kivéve normál eltérések;
 2. a termék használatának a feltételei (hőmérséklet, por, nedvesség, kémiai vagy mechanikai kondíciók) az Eladó vagy a gyártó által nem voltak közvetlenül meghatározva;
 3. szakszerűtlen telepítés, használat, működtetés vagy hanyag karbantartás;
 4. PC vírus (a termék vagy a termék részei sérültek);
 5. szoftverhiba illegális licenszhasználat miatt; vagy jogosulatlan szoftver és eszközhasználat;
 6. túlhasználat, vagy a vonatkozó dokumentumokban feltüntetett felhasználási feltételeknek nem megfelelően történő használat vagy az általános használattól eltérő használat;
 7. nem minősített beavatkozás vagy paraméter beállítás;
 8. a beállítás a vásárló által történt meg (festés, hajlítás, stb.);
 9. helytelen BIOS vagy firmware frissítés;
 10. természeti erők vagy vis major miatt;
 11. helytelen vagy hibás szoftver használata miatt; és
 12. helytelen vagy az eredeti eszközöktől eltérő eszközök használata; ha az nem a termék használatára vonatkozik és annak a használatát a használati utasítás nem tiltja.

V. Ha a védőfólia pecsétje, az információs matrica vagy a sorozatszám megsérül, a vásárló megkockáztatja, hogy a reklamációja el lesz utasítva; kivéve, ha a szóban forgó termék a természetes elhasználódás során sérült. A pecsét és a sorozatszám a termék részét képezi, és mint ilyen nem korlátozza a vásárlót a termék használatában vagy kezelésében, mint amire a terméket amúgy is tervezték.

Ezek a korlátozások nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a termékek jellemzői összeütközésbe kerülnek a fenti okok valamelyikével, amelyekben a vásárló és az Eladó megegyezett vagy azt az Eladó kijelentette; vagy olyan esetekben, amikor a termék szokásos használatából keletkezik a hiba. 
VI.
A megreklamált termék ellenőrzése csak a vásárló által meghatározott hibára terjed ki (ahogy az a reklamációs űrlapon meg lett határozva vagy a szóban forgó hiba a csatolmányban szereplő hibarészletező lapon fel van tüntetve). 

 1. Ha a technikai ellenőrzésen kiderül, hogy a probléma forrása nem a reklamált termék (pl. telefon), hanem a software hibás telepítése (operációs rendszer, játék), ha az adatok valamelyik, nem az Eladó által hozzáadott app (pl. játék) által lettek károsítva, vagy ha az adatokat a Vásárló vagy valamilyen harmadik személy károsította, a reklamáció el lesz utasítva. Ha a kérelmet elutasítják és a vásárló egyetért a termékek megjavításának opciójával, a vásárló a márkaszerviz által az árlistában meghatározott összeget a márkaszerviz részére kifizetni köteles.

VIII. Ha a reklamációt elutasították, a vásárló elismeri, hogy az Eladó jogosult a vásárlónak kiszámlázni a márkaszerviz által a szóban forgó termékre vonatkozólag a meghatározott költséget a hiba diagnosztizálására és a termék visszaszállítására a márkaszerviz által meghatározott költségben. A fizetett javítás csak a Vásárló jóváhagyásával valósulhat meg, vagy a megkötött szerviz-megállapodás alapján.

IX.
A garanciális reklamáció során az Eladónak jogában áll, hogy elutasítsa azokat a termékeket és/vagy alkatrészeket/kiegészítőket, amelyek piszkosak vagy nem felelnek meg az alapvető higiéniás követelményeknek.

IV. Reklamációk

A vásárlók-fogyasztók reklamációiról az Eladó azonnal dönt vagy, ha a reklamáció természete másként nem követeli meg, de maximum három munkanapon belül (kivéve, ha a meghibásodást szakmai értékelés alá kell venni a termék vagy a szolgáltatás típusától függően).

A reklamáció ügyintézése befejeződik és a meghibásodást az Eladó késedelem nélkül megszünteti; maximum a garanciára vonatkozó reklamáció megtételét követő 30 napon belül. Amint a garancia érvényesítésre került, a 30 nap meghosszabbítható a fogyasztóval történő egyeztetés után; azonban ez az idő nem lehet indokolatlanul hosszú. Amint ez az időszak (meghosszabbított időszak) letelt, és a megreklamált hiba valóban bekövetkezett, a fogyasztót ugyanolyan jogok illetik meg, és a hibát javítani kell és a reklamációt le kell zárni. A vásárlók-vállalkozók reklamációit az Eladó bírálja el maximum 40 nappal a reklamáció megtételét követően, amikor is a vásárlók-vállalkozók az általuk megadott e-mail címre üzenetet kapnak és tudomást szereznek a reklamáció elbírálása során meghozott döntésről. 

A vásárló kap egy, az Eladó által kiadott írásos dokumentumot, amin fel vannak tüntetve a következő információk:

 •        a reklamáció dátuma
 •        eredménye
 •        javítás (ha történik ilyen) időtartama
 •        a reklamáció elutasításának oka (ha van ilyen).

A reklamáció kezelése után, az Eladó telefonon keresztül, szöveges üzenetben vagy e-mailben tájékoztatja a vásárlót. Miután a reklamáció teljesen befejeződött a szállítmányozó a terméket automatikusan visszaszállítja a vásárló címére. 


 Ha a reklamáció jogos volt és elfogadtuk azt, a vásárló jogosult a reklamáció során felmerült költségek ésszerű mértékben történő megtérítésére; különösen a postaköltség megtérítésére. Az elszámolandó költségek nem tartalmaznak olyan tételt, mint a reklamáció során a személyautóval történő utazás költsége, expressz szállítás költsége stb. A költségek visszatérítése késedelem nélkül történik meg; de ennek ideje legfeljebb a garancia lejárta előtt egy hónap. A szerződéstől való visszalépés esetében a termék meghibásodása esetében a fogyasztónak joga van a visszalépés okából kifolyólag felmerült költségek megtérítésének kérésére.

Ha a reklamáció jogos és elfogadtuk, és a termék meg lett javítva vagy ki lett cserélve, akkor a garancia időtartama a reklamáció ügyintézésének az időtartamára lesz meghosszabbítva, ami a garanciára vonatkozó reklamáció megtételének napjától kezdődik, és azon a napon ér véget, amikor a vásárlót a reklamáció eredményéről tájékoztattuk, illetve a hibás termék helyett az új terméket megkapta. .  A nem elfogadott reklamációnál a garancia időtartama nem hosszabbodik. A reklamáció időtartama a reklamáció beadásának napját követő napon kezdődik és azon a napon ér véget, amikor a Vásárló tájékoztatva lesz a reklamáció sikerességéről vagy visszautasításáról, tehát addig, amikor a Vásárló a terméket átveheti. A Vásárló a reklamáció kimeneteléről e-mailben lesz tájékoztatva – azon a címen, amelyet a vásárlásnál megadott.

A reklamáció eredményéről az Eladó a Vásárlót telefonon, SMS-ben, vagy e-mailen értesítheti. Ha vásárláskor futárszolgálattal lett az áru eljuttatva a Vásárlóhoz, a tájékoztatás arra a lakcímre fog érkezni automatikusan, ahova a Vásárló a terméket kérte a múltban.

Abban az esetben, ha a reklamált termék a reklamáció letelte után egy hónapon belül nem lesz átvéve a Vásárló által, vagy ha később lesz átvéve mint egy hónap (szabály szerint később, mint 60 nap elteltével a reklamációs kérvény beadásának napjától számolva), az Eladónak jogában áll a tárolásért díjat felszámolni.

A reklamált termék átvételénél a Vásárló köteles bemutatni a termék reklamációra való elfogadásáról szóló igazolást és igazolnia kell önmagát személyigazolványával
vagy útlevelével.

V. Nem-garanciális javítások

Minden nem garanciális javítás (LCD képernyő, hangfal, USB csatlakozó stb.) esetében a következők lépnek érvénybe:

- A PRG Trading Group s.r.o. vállalat a megrendelőnek 3 havi garanciális időt ad a termék javítására a Polgári Törvénykönyv § 654 számú törvényével megegyezően.

- Az ügyfél saját érdekében köteles a megrendelt termék megfelelő állapotáról az átvételt követően 24 órán belül megbizonyosodni. A későbbi reklamációk nem lesznek garanciális minőségben kezelve. Ez a bekezdés nem vonatkozik a javításon már átesett termékek garanciájára.

A kiegészített anyagokra, alkatrészekre a PRG Trading Group s.r.o. vállalat 6 hónapos garanciaidőt ad a javítás befejezése napjától számítva, kivéve azokat, amelyekre különleges jogi feltételek vonatkoznak.

VI. Fogyóeszközök

Ha a megrendelt termékhez tartozik, vagy a vásárlás tárgya fogyóeszköz (pl. elem), annak általános élettartama 6 hónap, ha nincs kimondottan máshogy meghatározva. A fülhallgatók esetében ez 6 hónap. Kivételt képeznek az olyan fülhallgatók, amelyek mint önálló termékek lettek megvásárolva.

Ez a fejezet nem érinti azt a részt, amikor a vásárló a garanciális időszakban érvényesíti a garanciát. A garanciára vonatkozó reklamáció során, a vásárló figyelembe veszi, hogy a garancia nem vonatkozik olyan esetekre, amikor a termék a szokásos használat során sérült, és ez nem tévesztendő össze a szóban forgó termék élettartamával. 

Az élettartam kifejezi a termék normális használata során meghatározott élettartamot. Ha a termék (a vásárló nem birtokolja azt) a szokásos élettartamot meghaladóan használatban van, a hiba vélhetően a hétköznapi elhasználódás során keletkezett; előítélet nélkül a garanciális hibára. A Szolgáltatónak mindig meg kell határoznia a reklamáció elutasításánál, hogy a hiba a hétköznapi elhasználódásnak tulajdonítható-e.

A fent felvázolt szokásos élettartam a Szolgáltató által mindig fel kell, hogy legyen tüntetve a kínált áruterméken, különben nem hivatkozhat rá.

VII. Záró rendelkezések

A reklamációs kódex 2019. 6. 5.-án lép hatályba, hatályon kívül helyezve a korábbi verziókat.
A reklamációs kódex elérhető a https://www.xiaomi-store.cz weboldalon.

 

arrow_upward