A személyes adatok védelmének feltételei

I. Alap rendelkezések

 1. A személyes adatok védelmének kezelője az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 rendelkezése 2. cikkének 7 bekezdése alapján a fizikai személy védelméről a személyes adatok felhasználásának tükrében (tovább csak „GDPR”) a PRG Trading Group s.r.o., gazdálkodói azonosítószám: 02630664, székhelye Denisova 1300/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Csehország (tovább csak mint „adatkezelő”).

 

 1.          Az adatkezelő elérhetőségei:

Cím: Sokolovská 127/38, 186 00, Prága 8, Csehország

Email: info@xiaomi-store.hu

Telefon: +36 30 532 3277

 1. Személyes adatok alatt értve van minden olyan információ, amely identifikált vagy identifikálható fizikai személyre utal; identifikálható fizikai személy alatt olyan fizikai személy értendő, amelyet közvetlenül vagy közvetetten identifikálni lehet, általában olyan konkrét adattal, mint név, identifikációs szám, helyadatok, hálózati identifikátor, illetve egy vagy több különleges fizikai, fyziológiai, genetikai, pszichológiai, ekonómiai, kulturális vagy társadalmi identitásra utaló jellemzővel jellemezhető fizikai személy.

 

 1. A kezelő nem nevezett meg megbízottat a személyes adatok védelmével.

II. A személyes adatok felhasználásának forrásai és kategóriái

 1. A kezelő kezeli a személyes adatokat, amelyeket a rendelkezésére bocsájtottak, vagy azokat, amelyeket a személyes adatok kitöltése következtében Öntől kapott.
 2. A kezelő az Ön identifikációs adatait és elérhetőségeit kezeli, melyek a szerződéshez szükségesek.
 3. A kezelő kezeli személyes adatait , amelyeket a cookies használatának segítségével szerzett. A jobban célzott reklámkampányért, illetve a termékek és szolgáltatások ajánlatának fejlesztése érdekében a Kezelő felhasználja azoknak a termékeknek az adatait, amelyeket a vásárló már megvásárolt. Abban az esetben, ha böngészőjében engedélyezte a cookies használatát, a Kezelő információkat szerez az Ön által meglátogatott weboldalakról, megtekintett termékekről és más aktivitásokról, amelyeket az adott weboldalon végzett. Az oldal aljában a látogatáskor megjelenik egy értesítés, amely jelzi, hogy a weboldal cookiest használ. Ha ezek után is tovább böngészik oldalunkon, valamint böngészőjében engedélyezve van a cookies használata, azt úgy fogjuk venni, hogy Ön engedélyt adott a cookies használatára.

III. A személyes adatok felhasználására vonatkozó törvény és célja

 1.          A személyes adatok felhasználásának törvénye:
 2.   A személyes adatok felhasználásának célja
 3.   Az adatkezelő oldaláról nem lehetséges automatikus individuális döntés a 22. cikk GDPR alapján. Az ilyen jellegű feldolgozáshoz Ön a beleegyezését kell, hogy adja.
 4.   A személyes adatok címzettjei a következő személyek lehetnek
 5.   az Ön személyes adataik tárolva lehetnek harmadik felek által, amelyek közé tartozik a Smartipp.com, s.r.o., adóazonosító száma CZ03668681.
 6.   Az adatkezelőnek nem áll szándékában kiadni a személyes adatokat harmadik országba (az EU-n kívül), vagy egy nemzetközi szervezetnek.
 7.   A GDPR-ben meghatározott feltételek következtében:
 8.   Továbbá jogában áll panaszt beadni a Személyes adatok védelmének hivatalára abban az esetben, ha azt feltételezi, hogy meg volt sértve az Ön joga a személyes adatainak védelmét illetően.
 9.   Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és organizációs rendelkezést bebiztosít a személyes adatok védelmének érdekében.
 10.   Az adatkezelő bebiztosít minden feltételt az adatok tárolására papíralapon, valamint a weboldalra való belépést, az ügyfelek databázisban szereplő jelszavainak kriptografált változatát, a rendszer rendszeres frissítését, a rendszeres biztonsági mentést.
 11.   Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak megbízott személyek férhetnek hozzá.
 12.   A megrendelés elküldésével az internetes megrendelőlapon keresztül kijelenti, hogy tájékozódott a személyes adatok védelmének feltételeiről és hogy azokat teljességében elfogadja.
 13.   Ezekkel a feltételekkel egyetért, ha kipipálja a jóváhagyást az internetes felületen. A kipipálással kijelenti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit és azokat teljességében elfogadja.
 14.   Az adatkezelőnek jogában áll ezeket a feltételeket megváltoztatni. A feltételek új verzióját elérhetővé teszi az internetes oldalain, ezzel egy időben pedig Önnek is elküldi azokat arra az e-mail címre, amelyet Ön a rendelkezésére bocsájtott.
 • az Ön és az adatkezelő közt köttetett szerződésben foglaltak érvényesítése a 6. cikk 1. bekezdése, b) GDPR alfejezete alapján
 • a direkt marketing szolgáltatást az adatkezelőnek jogában áll az ügyfélnek továbbítani (legfőképpen a newslettereket és kereskedelmi tájékoztatókat illetően) a 6. cikk 1. bek. f) GDPR alfejezete alapján,
 • Az Ön beleegyezése a direkt marketing szolgáltatás célja érdekében a személyes adatok felhasználásába (legfőképpen a newslettereket és kereskedelmi tájékoztatókat illetően) a 6. cikk 1. bek.a) GDPR alfejezete alapján, mely kapcsolódik a törvénykönyv § 7 (2) 480/2004 sz. törvényéhez, némelyik információs szolgáltatás számára, abban az esetben, hogy nem került sor termék megrendelésére.
 • a megrendelés teljesítése és a szerződésből adódó jogok és kötelezettségek teljesítése, a megrendelésnél a személyes adatok megadása szükséges annak érdekében, hogy a megrendelés teljesítése sikeres legyen (név, cím és elérhetőség), a személyes adatok megadása szükséges továbbá a szerződés megkötéséhez, azok nélkül a szerződés megkötése, sem az adatkezelő kötelességeinek teljesítése nem lehetséges.
 • a kereskedelmi tájékoztatás és további marketinget szolgáló tevékenységek teljesítése
 • a sütik esetében az adatkezelő birtokába kerülnek a felhasználó adatai a weboldalak látogatásáról, a termékek megtekintéséről, a további aktivitásról a weboldalakon. Az adatok felhasználásá csupán az Ön hozzájárulása után lehetséges a sütik használatához. Ez a beleegyezés is önkéntes. Rendszerint a megadott adatok alapján szerez az adatkezelő statisztikai és analitikai célú adatokat a felhasználók weboldal-viselkedését illetően. Ezeket utána felhasználja a weboldalak tökéletesítésére, ami a termékek választékát illeti-

IV. Az adatok megőrzésének időhossza

 1. A kezelő megőrzi a személyes adatokat
 • határozatlan ideig a szerződésben meghatározott jogokból és kötelességekből kiindulva (a szerződési viszony megszűnését követően még 10 évig).
 • addig, amíg nincs visszavonva a személyes adatok marketing célú felhasználására való hozzájárulás, legtovább 3 évig, abban az esetben, ha a személyes adatok felhasználását az érintett személy jóvá hagyta.
 1. A személyes adatok tárolása határidejének lejártával a kezelő azokat kitörli.
 2. A cookies segítségével marketing céljára begyűjtött adatok a kezelő által kezelve vannak egészen addig, amíg a cookies használatával az érintett személy egyetért, tehát addig, amíg az a böngészőjében jóváhagyja a cookies használatát, esetleg addig, amíg az érintett egyén nem ellenzi személyes adatainak felhasználását ilyen célra.

V. A személyes adatok címzettjei

 • akik a szerződés alapján a termék szállításában, a szolgáltatás elvégzésében, a fizetés megvalósulásában vállaltak szerepet.
 • az e-shop működtetésében és a további, az e-shoppal kapcsolatos szolgáltatások működtetésében vesznek részt
 • A marketinges szolgáltatások bebiztosítói.

VI. Az Ön jogai

 • Önnek joga van a személyes adatainak a megtekintéséhez a GDPR 15. cikke alapján.
 • Joga van a személyes adatainak a javítására a GDPR 16. cikke alapján, esetleg a felhasználás korlátozására a GDPR 18. cikke alapján.
 • Joga van a személyes adatok törlésére a GDPR 17. cikke al.
 • a joga van ellenezni a felhasználást a GDPR 21. cikke al.
 • Joga van az adatok átvitelére a GDPR 20. cikke al.
 • Joga van a hozzájárulás visszavonásának kérvényezésére írásban, vagy e-mail útján az adatkezelő székhelyének címére vagy e-mailjére elküldve. Mindkettő elérhetőség a III. bekezdésben fel van tüntetve.

VII. A személyes adatok bebiztosításának feltételei

VIII. Összefoglaló rendeletek

 

Ezek a feltételek 2018. 5. 28. napon lépnek érvénybe.

arrow_upward